Nasze szkolenia
Inwestowanie w ludzi to często najbardziej efektywna metoda uzyskiwania wzrostu dochodów firmy. Zarówno badania, jak i praktyka wskazują, że coraz częściej kompetencje zawodowe nie ograniczają się do wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a uzupełnione są o umiejętności psychologiczne. W codziennej pracy menedżera, a zwłaszcza w sytuacjach trudnych, pełnych napięć nabierają one szczególnego znaczenia. W firmie nowoczesnej posiadanie tych właśnie umiejętności zapewnia osiągnięcie sukcesu zawodowego.
Data Temat szkolenia Miejsce szkolenia Cena szkolenia otwartego Cena szkolenia Zamkniętego
08-09.11.2018 Szkolenie TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU W NEGOCJACJACH Warszawa 1190 5000