Szkolenie FMEA
25-26.03.2019 / Wisła

Szkolenie FMEA  skierowane jest do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących czynny udział w tym procesie PFMEA

Celem szkolenia FMEA jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie :

 • Rozpoznawania i szacowania potencjalnych usterek wyrobu / procesu oraz  ich skutków
 •  Szybkiej identyfikacji czynności, które mogłyby wyeliminować lub zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia usterki
 •  Rozpoznawania wymagań produkcji / montażu
 •  Zminimalizowania ryzyka wystąpienia usterek
 •  Oceny wpływu ewentualnej wady na Klienta
 •  Udokumentowanie procesu FMEA

METODYKA SZKOLENIA:

 • wykład
 • ćwiczenia w grupach
 • burza mózgów
 • dyskusja
 • studium przypadku (case studies)
Program szkolenia

Szkolenie FMEA

FMEA Zakres stosowania – spodziewane efekty
Cztery główne aspekty FMEA
Wdrażanie FMEA
Kolejność analizy FMEA
FMEA – PDCA – przebieg
Stosowanie schematów blokowych procesu + przykłady
Zapobieganie/ działania korygujące i zapobiegawcze
FMEA jako system analizy ryzyka
FMEA procesu
Nowe wymagania w ”funkcji procesu”
Analiza możliwości powstania błędów
Nadmierna ilość potencjalnych błędów – wskazanie na niewłaściwie określone wymagania
Szacowanie potencjalnych skutków błędów – uniemożliwienie następnej operacji STOP
Użytkownik – Proces produkcji (najgorszy przypadek)
Wyłączenie stosowania SPC jako Detekcji
Wyższa skuteczność dla detekcji stanowiskowej
Stosowanie progów LPR dla zalecanych działań. Koszty nie prowadzenia FMEA
Priorytet dla błędów o wysokich wagach
Część warsztatowa

praca z Flow Charts
aktualizacja lub budowanie – tworzenie FMEA w zespole

Cena szkolenia 1290
Formularz zgłoszeniowy
Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij formularz
Pobierz formularz
Czas trwania szkolenia
2 dni
16 godzin
Trener prowadzący