Szkolenie Design FMEA-DFMEA
24-25.04.2019 / Wisła

Szkolenie Design FMEA – DFMEA skierowane jest do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa)

Celem szkolenia DFMEA  jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • wykonywania analizy funkcjonalnej wyrobu/systemu
  • organizację i moderowanie spotkań zespołu DFMEA
  • możliwości analizy wyników FMEA w celu określania i hierarchizacji obszarów zagrożeń / poprawy jakości wg innych kryteriów niż WPR (RPN)
  • eliminowania błędnych przyzwyczajeń osłabiających skuteczność wykonywanych analiz DFMEA

METODYKA SZKOLENIA:

  • wykład
  • ćwiczenia w grupach
  • burza mózgów
  • dyskusja
  • studium przypadku (case studies)
Program szkolenia

1. Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie
2. Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
3. Dane wejściowe do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji, dane o problemach (wykres Pareto-Lorenza)
4. Formułowanie wad, przyczyn i skutków wad, określanie krytyczności wady i charakterystyk specjalnych, identyfikacja bieżących środków typu prewencja i detekcja
5. Identyfikacja przyczyn – zastosowanie narzędzi pomocniczych: analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why
6. Interpretacja i dobór współczynników Znaczenia (Severity), Częstości (Occurrence), Wykrywalności (Detection)
7. Wskaźnik Poziomu Ryzyka – WPR (Risk Priority Number – RPN)
9. Dane wyjściowe FMEA: raportowanie z arkusza FMEA, prezentacja graficzna wyników analizy, wnioskowanie nt. obszarów poprawy jakości, planowanie, realizacja i ocena działań zapobiegawczych,
10. Warianty formularzy do prowadzenia analiz DFMEA
11. Analiza FMEA dla tematu zdefiniowanego przez uczestników
12. Analiza DFMEA dla stanu bieżącego konstrukcji – identyfikacja możliwych wad, skutków, przyczyn (diagram Ishikawy, 5Why).
13. Doskonalenie wyrobu/systemu – ocena stanu zagrożeń, określenie priorytetów dot. redukcji ryzyka (ranking zagrożeń, macierz ryzyk)

Cena szkolenia 1290
Formularz zgłoszeniowy
Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij formularz
Pobierz formularz
Czas trwania szkolenia
2 dni
16 godzin
Trener prowadzący