Nasze szkolenia
Szkolenia jakościowe
Data Temat szkolenia Miejsce szkolenia Cena szkolenia otwartego Cena szkolenia Zamkniętego
20-21.03.2019 Szkolenie PPAP Wisła 1290 5000
25-26.03.2019 Szkolenie FMEA Wisła 1290 5000
24-25.04.2019 Szkolenie Design FMEA-DFMEA Wisła 1290 5000