Szkolenie: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI- kompendium umiejętności menadżerskich
Do ustalenia / Szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI- kompendium umiejętności menadżerskich to szkolenie dedykowane kadrze zarządzającej średniego i wyższego szczebla, naczelnikom wydziałow. To propozycja dla osób, które na co dzień zarządzają personelem i chcą pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu, w szczególności:

  • poznać dobre praktyki w zarządzaniu
  • skutecznie rozwiązywać sytuacje konfliktowe w zespole
  • nabyć umiejętność skutecznego delegowania zadań
  • poznać tajniki skutecznej i efektywnej motywacji, przede wszystkim pozafinansowej
  • pogłębić praktyczną wiedzę w zakresie komunikacji

 

Program szkolenia

1. Przywództwo i dobre praktyki w zarządzaniu.

– Zadania i obowiązki szefa.
– Realizm i odwaga.
– Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany.
– Siła zaangażowania.
– Identyfikacja zadań lidera w organizacji.
– Zasady skutecznego komunikowania się przywódcy.
– Style kierowania (autodiagnoza, dopasowanie do typów pracowników).
– Jak skutecznie budować autorytet w zespole?

2. Budowanie zespołu.

– Grupa czy zespół?
– Role zespołowe.
– Cechy efektywnego zespołu.
– Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu.
– Zespołowe podejmowanie decyzji.
– Cykle pracy zespołowej (inicjatywa, tworzenie alternatywnych rozwiązań, koordynacja, realizacja).
– Formalne i nieformalne źródła autorytetu.

3. Nowoczesne formy zarządzania.

– Koncepcja stylów zarządzania.
– Zarządzanie przez cele.
– Zarządzanie wynikami pracy zespołu.
– Delegowanie i rozliczanie zadań.
– Organizacja pracy zespołowej: Jak zarządzać priorytetami? Jak umiejętnie i efektywnie rozdzielać zadania w zespole?
– Zadania zespołowe – cykl życia ról zespołowych czyli jak zarządzać gwiazdami.
– Rozwój zespołu.
– Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów.
– Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastyczności, jasnych oczekiwań, umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu.

4. Skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

– Zachowania w sytuacjach trudnych.
– Komunikowanie trudnych decyzji.
– Zwalnianie pracowników tak, żeby odchodzili z godnością.
– Przyczyny powstawania konfliktów w zespołach – koło i etapy problemów.
– Przewidywanie i wczesne diagnozowanie potencjalnego konfliktu w zespole.
– Przewartościowanie sytuacji konfliktowych/kryzysowych.
– Postawy wobec sytuacji konfliktowych.
– Efektywne zachowania lidera w konfliktach.
– Strategie i metody rozwiązywania konfliktów.
– Techniki moderowania rozmów w sytuacji konfliktu.
– Zarządzanie konfliktowymi współpracownikami.
– Postawa asertywna w sytuacji konfliktu.
– Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją.
– Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna).
– Kontrolowanie uczuć i emocji.

5. Umiejętność odpowiedniego delegowania obowiązków w zespole.

– Uczenie podwładnych odpowiedzialności.
– Jak pomagać nie wyręczając?
– Delegowanie zadań pracownikom:
– jak i kiedy delegować zadania?
– przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych,
– ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu,
– elementy blokujące delegowanie zadań.
– Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań.
– Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników.

6. Komunikacja – istota feedbacku dla urzędu w kontekście realizacji celów.

– Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w urzędzie uczestników szkolenia.
– Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg. typologii Blancharda.
– Przygotowanie do sesji feedbacku – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania – ćwiczenie indywidualne.
– Anatomia wypowiedzi – budowanie dobrej relacji i pozytywnych postaw, aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania.
– Interakcje w procesie komunikacji – budowanie jasnych reguł komunikacji w urzędzie.

7. Komunikacja i motywowanie – feedback jako konstruktywna informacja zwrotna.

– Motywowanie podwładnych.
– Motywacja finansowa i pozafinansowa.
– Jak nagradzać, żeby motywować?
– Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator.
– Feedback wzmacniający– jednominutowe interakcje.
– Feedback korygujący – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna.
– Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT.
– Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści?
– Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony?
– Unikanie błędów oceny – efekt aureoli, efekt kwaśnych winogron, zafiksowanie, projekcja, subiektywizm, prawo autorytetu, zasada wzajemności itp.

8. Stres i zachowania asertywne w zarządzaniu.

– Chronienie interesów szefa.
– „Zdarta płyta” co to jest i jak jej używać?
– Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
– Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących:
– obszary trudności w odmawianiu
– jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie
– Asertywne wyrażanie próśb:
– dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
– jak formułować asertywną prośbę?
– Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu:
– kiedy warto wypowiadać krytykę?
– problemy z przyjmowaniem krytyki,
– co robić z nie konstruktywną krytyką?
– oddzielenie opinii od faktów.
– Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych:
– jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
– typowe błędy w wyrażaniu opinii,
– jak asertywnie wyrażać własne opinie?
– Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
– komunikaty JA i komunikaty TY,
– metody ustanawiania konstruktywnych relacji,
– hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji,
– asertywna obrona przed gniewem i agresją.
– Asertywna informacja zwrotna:
– NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ),
– UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie,
– FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania,
– FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt,
– FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze.

9. Ludzie w instytucji publicznej – komunikacja zarządcza a osobowość.

– Pracownicy urzędów i administracji jako jednostki – psychologia osobowości, cechy charakteru i różnice indywidualne.
– Matryce potencjału osobowościowego pracowników: jak definiować na nich podwładnego?
– Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
– Rola osobowości w motywowaniu.
– Cechy osobowości a skuteczność działania w określonym miejscu w zespole.
– Samospostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości.
– Motywowanie pracowników o różnych stylach osobowości.

Cena szkolenia 8000
Formularz zgłoszeniowy
Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij formularz
Pobierz formularz
Czas trwania szkolenia
3 dni
24 godzinY
Trener prowadzący
PIOTR
Piotr T. Ruta Trener, coach, konsultant, doradca i negocjator Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Łodzi. Studiował na Wydziale
Sylwetka Trenera