Szkolenie SAVOIR VIVRE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
27.06.2019 / Wisła

Celem szkolenia SAVOIR VIVRE I ETYKIETA jest praktyczne nabycie umiejętności w zakresie odpowiedniego zachowania
się w sytuacji oficjalnego spotkania, przyjmowania gości
Uczestnicy szkolenia opanują sztukę elastycznego oraz taktownego zachowania się w towarzystwie.

Program szkolenia łączy w sobie zasady savoir-vivre w instytucji pożytku publicznego z zasadami savoir vivre „na co dzień”,
ale także zasady etykiety oraz protokołu państwowego.
Ich znajomość okazuje się niezbędna w relacjach z przedstawicielami administracji publicznej.

Na szkoleniu dowiesz się kilku ciekawostek, m.in:

– kiedy młodszy mężczyzna ma prawo pierwszy wyciągnąć rękę do starszej kobiety?
– jak wybrnąć, kiedy popełniło się faux pas?
– co to jest precedencja?
– gdzie jest najważniejsze miejsce w samochodzie?
– jakimi kryteriami się kierować kupując prezent, kwiaty?
– ile jest rodzajów sztućców i do czego służą one wszystkie służą ?

Program szkolenia

1. Etykieta i savoir vivre w administracji

– Zasady pierwszeństwa w kontaktach
– Przedstawianie, anonsowanie, umawianie
– Zasady przywitania, wymiany wizytówek
– Kto mówi pierwszy „dzień dobry”?
– Kto jako pierwszy podaje rękę?
– Przedstawianie siebie i innych.
– Tytułowanie.
– Zasady przechodzenia na „Ty”.
– Kto kogo przepuszcza w drzwiach ?
– Najważniejsze miejsce w samochodzie – zasady wspólnego transportu
– Ceremoniał – ceremonie oficjalne, przebieg i organizacja uroczystości.
– Organizacja spotkań oficjalnych, wyjazdów i wizyt.
– Precedencja – zasady ustalania pierwszeństwa.
– Spotkania towarzysko – służbowe.
– Delegacje – dobór uczestników delegacji.
– Wręczanie oraz dobór prezentów.
– Gafy i faux pas.

2. Savoir vivre przy stole.

– Kultura stołu
– Rodzaje sztućców, zastawy, szkła.
– Miejsce przy stole.
– Kolejność podawania.
– Taktowne przekazywanie informacji przy stole
– Jak przerwać spotkanie?
– Pożegnanie gościa/gości.

3. Organizacja spotkań i przyjęć.

– Organizacja spotkania w urzędzie:
– aranżacja i przygotowanie sali konferencyjnej,
– organizacja poczęstunku.
– Przyjęcia służbowe poza urzędem:
– planowanie rozmieszczenia gości gości przy stole,
– projektowanie zaproszeń
– dobór menu,
– Zasady wręczania upominków i kwiatów.

4. Savoir vivre na co dzień.

– Etykieta korespondencji oficjalnej, elektronicznej oraz telefonicznej
– Netykieta.
– Jak reagować na gafy?
– Protokół dyplomatyczny a nowoczesne technologie

5. Powitania, pożegnania, prezentacje – kultura dnia codziennego.

– Znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach z innymi.
– Wizyty oficjalne i nieoficjalne w urzędzie.
– Zasady właściwego powitania i pożegnania gościa w urzędzie.
– Sposoby witania, podania ręki – zasady pierwszeństwa.
– Jak należy powitać, podjąć i pożegnać gościa honorowego?
– Kłopotliwy „gość” w urzędzie.
– Sposoby prezentacji.
– Zasady i wyjątki.
– Zwracanie się do siebie formalne i nieformalne.
– Zasady używania biletów wizytowych.
– Tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe, honorowe.

6. Dresscode – elegancja w ubiorze – co i kiedy nosić?

– Wizerunek urzędników, Ubiór w administracji
– Sztuka autoprezentacji.
– Fryzura, makijaż, biżuteria.
– Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety.
– Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
– Ubiór służbowy – typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji.
– Dobór typu stroju: businessdress, business casual, casual, dodatki.
– Idealny ubiór do biura oraz na spotkania.
– Wskazówki dotyczące doboru stroju.
– Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

7. Protokół dyplomatyczny.

– Przestrzeganie zasad etycznych.
– Zasada wzajemności.
– Zasada uszanowania prywatności.
– Zasada starszeństwa.
– Zasada tolerancji.
– Zasada dyskrecji.
– Zasada punktualności.
– Zasada zdrowego rozsądku.

590 
Formularz zgłoszeniowy
Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij formularz
Pobierz formularz
Czas trwania szkolenia
2 dni
7 godzin
Trener prowadzący
PIOTR
Piotr T. Ruta Trener, coach, konsultant, doradca i negocjator Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Łodzi. Studiował na Wydziale
Sylwetka Trenera