Szkolenie TRENER WEWNĘTRZNY
18-19.04.2019 / Wisła

Celem szkolenia jest:

– Zdobycie wiedzy dotyczącej uczenia się osób dorosłych oraz prowadzenia grupy
– Nabycie umiejętności badania potrzeb szkoleniowych
– Opanowanie umiejętności projektowania szkoleń: tworzenia programu, scenariusza szkolenia zgodnie z zasadami uczenia dorosłych
– Opanowanie warsztatu trenerskiego i poznanie nowych technik szkoleniowych, m.in.: prezentacji, dyskusji punktowanej, studium przypadku, technik twórczego rozwiązywania problemów, gier symulacyjnych; nauczenie się stosowania narzędzi trenerskich w celu urozmaicenia i usprawnienia procesu uczenia
– Poznanie specyfiki i technik prowadzenia szkoleń w obszarze, w którym trenerzy będą prowadzić szkolenia w przyszłości: wykorzystanie wiedzy eksperckiej uczestników oraz przełożenie jej na stworzenie efektywnych szkoleń m.in. z karesu sprzedaży, obsługi klienta, etc.
– Rozszerzenie kompetencji w zakresie autoprezentacji, wizerunku trenera i radzenia sobie ze stresem
– Pogłębienie umiejętności komunikacji z grupą
– Przyswojenie umiejętności rozpoznawania przyczyn oporu w grupie i reagowania na trudne sytuacje na sali szkoleniowej; nabycie umiejętności zamiany zakłóceń występujących w grupie na zachowania pożądane

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

– Kim jest trener wewnętrzny: wymagania, predyspozycje, specyfika pracy
– Elementy treningu integracyjnego trenera z grupą szkoleniową (poznanie trenera z grupą i uczestników szkolenia pomiędzy sobą).
– Metody pracy trenera: jak uczyć aby nauczyć? Zasady przygotowywania i prowadzenia atrakcyjnych treningów
– Różnice międzyludzkie w szybkości uczenia się i podatności na oddziaływania edukacyjne – jak sobie z nimi radzić
– Mini-wykład oraz praktyczne przećwiczenie zasad budowania kontraktu z grupą wraz z omówieniem. Przykłady.

2. Przygotowanie szkolenia

– Analiza potrzeb szkoleniowych, oczekiwania audytorium, identyfikacja celów szkolenia
– Psychologia przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi.
– Dobór metod szkoleniowych do celów szkolenia/warsztatu/ wykładu.
– Zarządzanie czasem szkoleniowym przez trenera podczas szkolenia.
– Identyfikacjia własnych predyspozycji jako mówcy. Diagnoza własnego stylu komunikowania się z grupą
– Przygotowanie szkolenia: zbieranie materiałów, pozyskiwanie informacji o uczestnikach
– Przygotowanie programu szkolenia.
– Wybór formy szkolenia i metod pracy z grupą (wykład, studium przypadku, prezentacja, dyskusja, gry, symulacje, ćwiczenia z odgrywaniem ról)
– Tworzenie prezentacji – slajdy i flipy ( wraz z trickami związanymi z czytelnością przekazywanych treści).
– Planowanie gier, ćwiczeń i innych aktywności.
– Przygotowywanie materiałów szkoleniowych.
– Organizacja przestrzeni – wybór miejsca, niezbędne sprzęty (flip chart, rzutnik, projektor multimedialny itp. – ustawienie sprzętu a teren trenera).
– Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorców.

3. Prowadzenie szkolenia

– Rola pierwszego wrażenia
– Zasady zdobywania zaufania grupy – prezentacja tricków trenerskich.
– Kreatywne myślenie jako element elastyczności w pracy trenera (przećwiczenie pracy z grupą).
– Język ciała trenera „na wejściu”: skuteczna autoprezentacja
– Metody zjednania sobie grupy, sposoby na „otwarcie” uczestników.
– Jak przezwyciężać tremę i zakłopotanie w pierwszej fazie mówienia. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
– Komunikacja werbalna:Jak mówić, żeby uczestnicy słuchali z zaangażowaniem?
– Komunikacja niewerbalna -mowa ciała trenera podczas prowadzenia szkolenia (przećwiczenie świadomej mowy ciała na forum grupy).
– Feedback i utrzymywanie ciągłego kontaktu ze słuchaczami
– Metody na uatrakcyjnienie prezentacji – metafory, analogie, elementy humorystyczne.
– Podsumowanie i puenta -efektywne domknięcie skzolenia
– Przekazywania wiedzy w formie skondensowanej – specyfika
– Formy aktywizujące grupę gry, symulacje, burze mózgów, ćwiczenia praktyczne i zadania do samodzielnego wykonania w trakcie szkolenia.
– Planowanie czasu – część praktyczna i teortyczna – dobór proporcji
– Komunikacja w grupie i jej ograniczenia.

4. Ewaluacja szkolenia

– Dlaczego, by być dobrym, trzeba testować? Rola i dobór właściwych metod testowych.
– Generalne i specyficzne metody oceny postępów uczestników szkolenia. Ewaluacja w teorii (sprawdzanie wiedzy i umiejętności szkolonego) i w praktyce (rzeczywiste wzrost wydajności lub jakości wykonywanej pracy).
– Wypracowywanie przyszłych rekomendacji.

5. Najczęściej spotykane problemy w pracy trenera

– Kontrola nad grupą w sytuacji szkolenia.
– Sytuacje konfliktowe i metody radzenia sobie z nimi.
– Zarzuty merytoryczne: co zrobić, gdy uczestnik wie więcej od trenera.
– Profilaktyka zachowań agresywnych, radzenie sobie z zarzutami niemerytorycznymi i wulgarnymi zaczepkami.
– Różnice w ilorazie inteligencji, cechach charakteru, temperamencie, sumienności i ich znaczenie.
– Sytuacje konfliktowe – przykłady

Cena szkolenia 
Formularz zgłoszeniowy
Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij formularz
Pobierz formularz
Czas trwania szkolenia
2 dni
12 godzin
Trener prowadzący
PIOTR
Piotr T. Ruta Trener, coach, konsultant, doradca i negocjator Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Łodzi. Studiował na Wydziale
Sylwetka Trenera