Szkolenie OCENY PRACOWNICZE I ROZMOWY OCENIAJĄCE
14-15.03.2019 / Wisła

Szkolenie OCENY PRACOWNICZE I ROZMOWY OCENIAJĄCE

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu

  • tworzenia systemu ocen pracowniczych oraz efektywnego prowadzenia rozmów oceniających
  • skutecznego wykorzystywania systemu ocen  pracowniczych do budowania motywacji i zaangażowania pracowników
  • narzędzi używanych podczas oceniania
  • udzielania motywującej informacji zwrotnej
  • eliminacji najczęściej popełnianych błędów podczas oceny pracowniczej
  • tworzenia arkuszy do prowadzenia rozmów
Program szkolenia

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

– Definicja systemu ocen pracowniczych?
– System ocen pracowniczych jako narzędzie polityki personalnej
– Cechy dobrze skonstruowanego systemu ocen pracowniczych
– Rola ocen okresowych
– Podnoszenie kompetencji pracowników
– Planowanie karier
– SOOP – korzyści i zagrożenia

BUDOWANIE AUTORYTETU SZEFA POPRZEZ DOKONYWANIE OCEN PRACOWNICZYCH I PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

– Dlaczego warto wprowadzić System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP) prowadzić rozmowy oceniające?
– Wyniki ocen pracowniczych – komu i do czego są potrzebne?
– Jak wykorzystać efekty rozmowy oceniającej?

METODY, NARZĘDZIA, TECHNIKI OCENY PRACY

– Wywiady oceniające
– Porównanie parami
– Ranking
– Rejestracja wydarzeń krytycznych
– Ocena 360 stopni

SPECYFIKA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ

– Przygotowanie się do rozmowy z pracownikiem
– Scenariusz i struktura rozmowy oceniającej
– Narzędzia perswazji przydatne podczas rozmowy oceniającej
– Konstruktywne pochwały i krytyka podwładnych
– Sytuacje konflikowe w trakcie rozmowy.

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

– Dokumentacja dotycząca oceny pracowników
– Zasady uzupełniania arkusza oceny – samodzielne wypełnianienie arkusza
– Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika
– Procedura odwoławcza

BŁĘDY W OCENIANIU

– Błędy najczęściej popełniane przez oceniających
– błąd świeżości
– błąd kontrastu
– efekt halo
– efekt czynników ekstremalnych
– błąd faworyzowania
– błąd zawyżonej oceny
– błąd twardej ręki
– efekt tendencji centralnej
– brak obiektywizmu
– generalizowanie
– koncentracja na negatywach
– Pytania i ich rola w rozmowie

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE OCENY I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA

– Zasady skutecznej komunikacji
– Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili
– Najczęściej popełniane błędy w komunikowniu się.
– Piramida komunikacji
– Model komunikacji
– Bariery skutecznego słuchania
– Rozwijanie umiejętności słuchania
– Feedback pozytywny, negatywny, neutralny i mieszany

1290 5000
Formularz zgłoszeniowy
Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij formularz
Pobierz formularz
Czas trwania szkolenia
2 dni
16 godzin
Trener prowadzący
PIOTR
Piotr T. Ruta Trener, coach, konsultant, doradca i negocjator Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Łodzi. Studiował na Wydziale
Sylwetka Trenera