Szkolenie MODEROWANIE SPOTKAŃ
27.09.2019 / Warszawa

Celem uczestnictwa w szkoleniu  Moderowanie spotkań  jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: prowadzenia spotkań, zebrań, paneli dyskusyjnych

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność zbudowania i utrzymywania pozytywnej atmosfery spotkania, budowania zaangażowania osób uczestniczących,  stymulowania kreatywności audytorium w wypracowywaniu nowych rozwiązań

METODYKA SZKOLENIA:

  • wykład
  • ćwiczenia w grupach
  • burza mózgów
  • dyskusja
  • studium przypadku (case studies)

 

 

 

Program szkolenia

MODEROWANIE SPOTKAŃ

– Pojęcie moderacji i moderatora
– Rola i zadania i kompetencje moderatora
– Reguły moderowania spotkań grupowych.
– Strategie i techniki moderowania.
– Obszary moderacji
– Spojrzenie praktczne na aspekt zarządzania, kierowania i przywództwa z punktu widzenia moderowania spotkań
– Kontroli dynamiki spotkania
– Ustalanie agendy
– Role grupowe podczas spotkań
– Określenia standardów organizacji spotkań
– Zarządzanie spotkaniem

PROCEDURY MODERACJI

– Planowanie i organizacja spotkań
– Organizacja przestrzeni
– Budownie atmosfery w grupie
– Zasady komunikacji – słuchanie i feedback
– Techniki skupiania i wzbudzania uwagi audytorium
– Klaryfikacja – wyjaśnianie zagadnień trudnych lub niezrozumiałych dla audytorium
– Techniki angażowania uczestników
– Dyskusja między uczestnikami o różnym zdaniu na omawiany temat
– Pobudzanie kreatywności wśród uczestników oraz techniki integrowania grupy
– Ewaluacja efektów pracy

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ZARZĄDZANIE SPOTKANIAMI A KOMUNIKACJA Z OSOBAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

Rozpoznawanie typów osobowościowych uczestników spotkania
Tworzenie skutecznych zespołów wykorzystujących synergię osobowości pracowników
Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
Efektywne wywieranie wpływu i zarządzanie osobami o różnych typach osobowości

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ORAZ AUTOPREZENTACJA

Funkcje autoprezentacji
Kształtowanie werbalnych i pozawerbalnych aspektów komunikowania się
Jak przełamywać bariery komunikacyjne?
Zerowe wystąpienie przed kamerą

ŚWIADOME BUDOWANIE WIARYGODNEGO WIZERUNKU OSOBISTEGO

– Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta
– Profesjonalne opracowanie koncepcji wizerunku
– Badanie i analiza wizerunku
– Psychologiczne teorie postrzegania ludzi
– Znaczenie wyglądu zewnętrznego
– Ubiór, kolorystyka, znaczenie ubioru
– Naturalny przywódca
– Umiejętność powitania
– Jak pracować nad charyzmą?

ZASADY PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI POWER POINT

– Przygotowanie prezentacji
– Układ prezentacji
– Techniki prezentacyjne
– Pomoce wizualne
– Graficzna prezentacja danych, tworzenie materiałów prezentujących publiczne służby zatrudnienia
– Przekazywanie informacji w formie prezentacji komputerowej
– Wykonywanie dokumentów graficznych na podstawie pozyskanych informacji z analizy rynku pracy
– Dobór dodatkowych akcesoriów podczas prezentacji

REDUKCJA STRESU W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH

– Czym jest stres
– Jak zapobiegać stresowi
– Techniki redukcji stresu w wystąpieniach publicznych
– Moja indywidualna paleta działań antystresowych

PRACA Z GŁOSEM ŚWIADOMEGO MÓWCY

– Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla lepszego poczucia własnej wartości i postrzegania przez innych
– Praca nad głosem
– Jak rozgrzewać głos
– Ćwiczenia rozluźniające
– Kształcenie techniki prawidłowego oddychania
– Rozwój większej świadomości pracy z głosem
– Indywidualne uwagi do dalszego świadomego rozwoju potencjału
– Strategie zdobywania zaufania i pozyskiwania sympatii słuchaczy za pomocą brzmienia głosu
– DYKCYONARZ Warsztat z prawidłowej wymowy

MAGIA GESTU, CZYLI MOWA CIAŁA

WARSZTATY – PRACA Z KAMERĄ

Wystąpienia przed kamerą:

ocena indywidualnych wystąpień wybranych uczestników szkolenia
postawa i komunikacja niewerbalna
tempo mówienia, natężenie głosu wykorzystywanie pauz
kontakt wzrokowy z audytorium
postawa ciała
gestykulacja
dynamika – ruch
zwracanie się do słuchaczy
pewność wypowiedzi
indywidualny feedback

DRESS CODE – ELEGANCJA W UBIORZE – CO I KIEDY NOSIĆ PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Zapytaj o zniżkę dla Twojej firmy! 
Formularz zgłoszeniowy
Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij formularz
Pobierz formularz
Czas trwania szkolenia
2 dni
16 godzin
Trener prowadzący
PIOTR
Piotr T. Ruta Trener, coach, konsultant, doradca i negocjator Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Łodzi. Studiował na Wydziale
Sylwetka Trenera